CONSERVACIÓ

Manteniment: Realitzem les revisions segons les normes previstes en el Reglament d’Aparells Elevadors vigent, per mantenir la instal·lació en òptimes condicions d’ús i funcionament. Es verifiquen els nivells d’oli, greix de guies i neteja en general tot controlant especialment els elements de seguretat.

Reparació: ELEVA-DOR, S.A. garanteix, en un temps màxim de 24 hores, segons normativa, l’enviament de personal competent i qualificat quan sigui sol·licitat pel titular o pel personal encarregat del servei ordinari de l’ascensor, per tal de corregir les averies del mateix.

Servei Festiu: Oferim servei d’assistència en caps de setmana i dies festius en horari laboral.

Rescat 24 hores: Oferim servei de rescat, en cas de persones atrapades dins la cabina de l’ascensor, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

 

 

Comments are closed